Pociťte úlevu
od křečových žil

Inovativní mini-invazivní metody léčby křečových žil jsou dostupné už i v České republice

ClosureFast

Křečové žíly uzavírá kontrolovaný přísun tepla

VenaSeal

Křečové žíly se uzavírají jedním vpichem pomocí speciálního lepidla
Možnosti léčby

Křečové žíly

Jak vznikají

Počáteční stádia křečových jsou spíše kosmetickou vadou a neohrožují člověka na životě. Mohou se nicméně rozvinout do závažnějšího onemocnění – žilní nedostatečnosti. Ta vzniká, když chlopně na žílách v noze nepracují správně a krev tak neproudí pouze jedním směrem, ale vrací se zpět (tzv. reflux). V důsledku hromadění krve ve spodní části nohy může dojít ke zdravotním obtížím, jako jsou křeče, otoky nebo bolesti.

Více o problému

Léčba

Cílem léčby žilní nedostatečnosti v systému povrchových žil je omezit nebo odstranit zpětný tok krve. Léčba nemocné žíly tak zlepšuje celkové proudění krve a ulevuje od příznaků. U některých pacientů může dojít ke zlepšení díky nošení kompresních punčoch, u jiných je ke zlepšení krevního oběhu vyžadováno uzavření nebo odstranění nemocné žíly. Díky tomu se krev přesměruje do okolních zdravých žil. Vhodnou léčbu konzultujte se svým lékařem.

V současnosti roste preference miniinvazivních zákroků spojených s uzavřením nemocné žíly. Léčba žilního refluxu už totiž výrazně překonala invazivní zákroky, jakými jsou chirurgická ablace a ligace. Miniinvazivní a vysoce efektivní ablační zákroky se staly zlatým standardem a mohou se jednoduše provádět v ambulanci i v nemocničním prostředí. Nejnovější metodou léčby křečových žil, která se prováděla pouze ve specializovaných centrech, je jejich uzavření pomocí speciálního lepidla (adheziva) jediným vpichem na noze.

Díky miniinvazivnímu zákroku mohou pacienti pocítit úlevu efektivněji, méně bolestivě a mohou se vrátit ke svým běžným činnostem rychleji než pacienti, kteří podstoupí klasickou chirurgickou nebo laserovou ablaci.

Možnosti léčby

ClosureFast™

Křečové žíly uzavírá kontrolovaný přísun tepla

 • Úleva do 2 dní
 • Méně bolesti
 • Méně komplikací
 • Menší ekchymóza
 • Prokázaný účinek
Více o terapii

VenaSeal™

Křečové žíly se uzavírají jedním vpichem pomocí speciálního lepidla

 • Bezbolestně
 • Efektivně
 • Za 1 den
 • Bez hospitalizace
 • Bez kompresních ponožek
Více o terapii

ClosureFast™

Nejnovější metodou léčby křečových žil, která je ve specializovaných centrech dostupná i v České republice, je terapie ClosureFast™. Systém ClosureFast™ uzavírá křečové žíly kontrolovaným přísunem tepla.

Systém ClosureFast™ uzavírá křečové žíly kontrolovaným přísunem tepla.

 • Úleva do 2 dnů
 • Méně bolesti
 • Méně komplikací
 • Menší ekchymóza
 • Prokázaný účinek
Specializovaná centra

Jak to funguje?

Zákrok ClosureFast™ se provádí ambulantně. Použitím ultrazvuku lékař zavede katétr do postižené žíly přes malý otvor v kůži. Malý katétr přivádí do žilní stěny teplo, čímž se stěna smrští a žíla se uzavře. Po uzavření nemocné žíly se krev přesměruje do okolních zdravých žil.

Jednorázový katétr se zavede do žíly.
Kontrolovaný přísun tepla žílu smrští.
Po vytažení katétru se žíla uzavře.

Po zákroku se na místo zavedení obváže a může se aplikovat i doplňková komprese pro lepší hojení. Váš lékař vám může doporučit procházky a abyste se nějakou dobu vyhýbali dlouhému stání a namáhavým činnostem. Pacienti se vrátí k běžným činnostem obvykle do několika dnů.

Zkušenosti a výsledky

Méně bolesti

Většina pacientů hlásí pouze mírnou nebo žádnou bolest během zákroku ClosureFast™. Komparativní multicentrická studie také prokázala, že zákrok ClosureFast™ se spojuje se statisticky nižším výskytem bolestí, podlitin a komplikací než endovenózní laserová ablace 980nm laserem.

Rychlejší regenerace

Pacienti podstupující zákrok ClosureFast™ se mohou vrátit k běžným činnostem rychleji než pacienti, kteří podstoupí klasickou chirurgickou nebo laserovou ablaci. V případě zákroku ClosureFast™ se pacienti obvykle vrátí k běžným činnostem do několika dnů. Ve srovnání s endovenózní laserovou ablací 980nm laserem hlásí pacienti podstupující zákrok ClosureFast™ až čtyřnásobně rychlejší zlepšení kvality života.

Prokázaný účinek

Většina pacientů hlásí viditelné zlepšení symptomů do jednoho nebo dvou týdnů po zákroku. Většina pacientů také hlásí omezené až žádné zjizvení, podlitiny nebo otoky po zákroku s použitím katétru ClosureFast™.

Méně komplikací

Na rozdíl od chirurgické ablace, při níž se provádějí řezy v oblasti třísel a lýtek, se při zákroku ClosureFast™ udělá jen jeden malý řez v místě zavedení. Tento minimálně invazivní přístup snižuje pravděpodobnost výskytu bolesti a podlitin spojených s chirurgickou ablací.

VenaSeal™

V současnosti jsou upřednostňovány miniinvazivní zákroky spojené s uzavřením nemocné žíly. Nejnovější metodu léčby křečových žil, která je ve specializovaných centrech dostupná i v České republice, představuje terapie VenaSeal™. Systém VenaSeal™ uzavírá křečové žíly pomocí speciálního lepidla, a to pouze jediným vpichem na noze. Díky tomu je možné vyřešit problémy s křečovými žilami účinně a bezbolestně.1,2,3

Systém VenaSeal™ uzavírá křečové žíly jen jediným vpichem.

 • Bezbolestně
 • Efektivně
 • Za 1 den
 • Bez hospitalizace
 • Bez kompresních punčoch
Specializovaná centra

Jak to funguje?

Systém VenaSeal™ zlepšuje cirkulaci krve uzavřením nemocné žíly. Při miniinvazivním zákroku dochází k zavedení malého množství chirurgického adheziva („lepidla“) se specifickým složením do nemocné žíly. Adhezivum uzavře žílu a krev se přesměruje do okolních zdravých žil. Zákrok je bezbolestný, účinný a časově nenáročný. Ještě v den zákroku se můžete vrátit k běžným činnostem. Není nutná hospitalizace ani nošení kompresních punčoch.1,2,3

Často kladené dotazy

Na koho se obrátit

Specializovaná centra

Zákrok v rámci terapie VenaSeal™ (uzavření nemocné žíly pomocí speciálního „lepidla“) a ClosureFast™ může vykonávat jen speciálně vyškolený operatér. Odbornou pomoc naleznete v následujících specializovaných centrech:

Centra aplikující ClosureFast™ metodu
Centra aplikující VenaSeal™ metodu
Pro více informací klikněte na ikonu města.
ČR
X

Praha

MUDr. Jaroslav Kliment

Lékařský dům Praha 7, a.s.
Janovského 993/48
170 00 Praha, Holešovice
+420 721 484 034
jaroslav.kliment@onp.cz
www.plasticka-chirurgie.us

MUDr. Marek Šlais

Nemocnice na Homolce
Roenntgerova 2/37
150 00 Praha
+420 732 530 979
marek.slajs@homolka.cz
www.homolka.cz

MUDr. Ota Shütz

Žilní klinika Praha 1
Mezibranská 17
110 00 Praha – Nové Město
+420 606 607 807
zilniklinika@post.cz
www.zilniklinika.cz

MUDr. Karel Bártík (Ordinace Praha)

Poliklinika
Verdunská 9
160 00 Praha 6
+420 603 440 190

MUDr.Robert Vlachovský, Ph.D. (LaserPlastic s.r.o)

LaserPlastic s.r.o
Platnéřská 89/11
110 00 Praha
+420 725 861 001
laserplastic@laserplastic.cz
www.laserplastic.cz

X

Praha

Asklepion

Londýnská 39
120 00 Praha 2 – Vinohrady
+420 234 716 300
recepce.ambulance@asklepion.cz
www.asklepion.cz

Žilní klinika MUDr. Ota Schütz

Lublaňská 24/673
120 00 Praha 2 – Vinohrady
+420 225 444 120
info@zilniklinika.cz
www.zilniklinika.cz

VenArt – Cévní ambulance

Pobočka Praha
Šustova 1930/2
149 00 Praha 4 – Chodov
+420 730 778 150
info@venart.cz
www.venart.cz

VASCUMED – Centrum žilní chirurgie

Pobočka Praha 1
Platnéřská 11
110 00 Praha
+420 725 861 001
info@krecove-zily.com
www.krecove-zily.com

X

Brno

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
602 00 Brno
+420 543 182 354
veverk@fnusa.cz
www.fnusa.cz

MUDr. Robert Vlachovský

II. chirurgická klinika
Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
656 91 Brno
+420 543 182 444
robert.vlachosky@fnusa.cz
www.fnusa.cz

MUDr. Robert Vlachovský (VASCUMED s.r.o. Centrum žilní chirurgie)

VASCUMED s.r.o. Centrum žilní chirurgie
Vídeňská 1021/6
639 00 Brno
info@krecove-zily.com
www.krecove-zily.com

X

Brno

VASCUMED – Centrum žilní chirurgie

MUDr. Robert Vlachovský, PhD.
Pobočka Brno
Vídeňská 1021/6
639 00 Brno
+420 725 861 00

X

Rychnov nad Kněžnou

MUDr. David Shihata

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 506
516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 603 516 418
daut@seznam.cz
www.nemocnicerk.cz

X

Hradec Králové

MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.

Flebocentrum - centrum žilní chirurgie
Líznerova 5
500 09 Hradec Králové, Malšovice
+420 602 826 771
kaspar@flebocentrum.cz
www.flebocentrum.cz

X

Rychnov nad Kněžnou

MUDr. David Shihata

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 506
516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 603 516 418
daut@seznam.cz
www.nemocnicerk.cz

X

Olomouc

doc. MUDr. Jiří Herman, PhD.

II. chirurgická klinika FN a LF UP
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
+420 585 852 903
jiriherman@seznam.cz
www.fnol.cz

X

Kojetín

MUDr. Pavel Matoušek, Ph.D.

Centrum žilní chirurgie Kojetín
Náměstí Republiky 905
752 01 Kojetín
+420 602 775 626
p.matousek@zilnichirurgie.cz
www.zilnichirurgie.cz

X

Příbram

MUDr. Jaroslav Kliment

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Podbrdská 269
261 01 Příbram V-Zdaboř
+420 721 484 034
jaroslav.kliment@onp.cz
www.nemocnicepribram.cz

X

Mělník

MUDr. Vratislav Syrovátka

Nemocnice Mělník
Pražská 528/29
276 01 Mělník
+420 608 741 261
vratislav.syrovatka@nemocnicemelnik.cz
www.nemocnice-melnik.cz

X

Poděbrady

VenArt – Cévní ambulance

Pobočka Poděbrady
Dům zdraví U Pramene
Riegrovo náměstí 3
290 01 Poděbrady
+420 730 778 150
info@venart.cz
www.venart.cz

X

Liberec

MUDr. Jan Marušiak

Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 01 Liberec
+420 485 312 478
jan.marusiak@nemlib.cz
www.nemlib.cz

X

Jablonec
nad Nisou

MUDr. Petr Krtička

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o
Nemocniční 4446/15
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 345 308
petr.krticka@nemjbc.cz
www.nemjbc.cz

X

Opava

MUDr. Martin Grussmann

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Olomoucká 76
746 01 Opava, Předměstí
+420 739 414 310
martin.grussmann@centrum.cz
www.nemocnice.opava.cz

X

Třinec

MUDr. Lubomír Bláha

Nemocnice Podlesí a.s.
Konská 453
739 61 Třinec
+420 558 304 301
lubomir.blaha@npo.agel.cz
nemocnicepodlesi.agel.cz

MUDr. Janusz Wallach

Nemocnice Třinec
Kaštanová 268
739 61 Třinec, Dolní Líštná
+420 724 616 654
janusz.walach@nct.agel.cz
www.nemtr.cz

X

Ostrava

VenArt – Cévní ambulance

Pobočka Ostrava
Tyršova 9
702 00 Moravská Ostrava
+420 730 778 150
info@venart.cz
www.venart.cz

X

Chomutov

MUDr. Karel Bártík

Cévní ambulance Chomutov
Edisonova 1185
430 01 Chomutov
+420 603 440 190
mudr-karel-bartik.zdravotniregistr.cz

X

Český Krumlov

MUDr. Václav Šauer

Nemocnice Český Krumlov
Nemocniční 429
381 01 Český Krumlov, Horní Brána
+420 739 684 097
sauer@nemck.cz
www.nemck.cz

X

Jindřichův
Hradec

MUDr. Patrik Šonkol

Ambulance cévní chirurgie
U Nemocnice 380/III.
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 321 000
cevnichirurgie@email.cz
www.zelenahvezda.cz

X

Tábor

MUDr. Vojtěch Polák

Oblastní nemocnice Tábor
Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
+420 606 572 179
vojtech.polak@email.cz

X

Karlovy
Vary

MUDr. Jiří Hamous

Karlovarská Krajská nemocnice
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
+420 606 572 179
jiri.hamous@kkn.cz
www.kkn.cz

X

Havlíčkův
Brod

MUDr. Martin Henzel

ART&VEN - žilní chirurgie
U Rybníčku 4036
580 01 Havlíčkův Brod
+420 606 285 110
henzl@artven.cz
www.artven.cz

X

Zlín

Angiocor s.r.o., centrum žilních onemocnění

MUDr. Lukáš Hnátek, PhD.
Jana Antonína Bati 5542
760 01 Zlín
+420 603 347 892
hnatek.lukas@gmail.cz
www.angiocor.cz